Laatst sprak ik een collega die met een actueel dilemma kwam. Ze hadden voor een vak een toets waarvan de leeruitkomsten het opstellen van een schrijfopdracht vereiste.

Vroeger gaf je zo’n opdracht aan de studenten, waarna ze naar huis werden gestuurd om eraan te werken. Sommigen lieten de opdracht door hun ouders, neven of nichten maken. Anderen kopieerden en herschreven teksten in hun eigen bewoordingen, terwijl weer anderen de taak geheel zelfstandig volbrachten.

https://bron.fontys.nl/ai-is-nu-vooral-ah-ad-hoc/