Recent leerde ik via VRT dat de Universiteit van Gent (UGent) een belangrijke aanpassing heeft gemaakt in hun onderwijsbeleid, specifiek gericht op het gebruik van artificiële intelligentie (AI) zoals ChatGPT door studenten. UGent gaat er nu standaard van uit dat studenten tools zoals ChatGPT gebruiken in hun studieproces.

Dit heeft geleid tot een volledige herziening van de evaluatiemethoden om dit gebruik te accommoderen en te integreren in het beoordelingssysteem. Dit beleid wordt nu toegepast over alle faculteiten met als doel een gelijke technologische toegankelijkheid voor alle studenten te garanderen en docenten worden getraind in de bijgewerkte evaluatiemethoden.

https://bron.fontys.nl/het-delen-van-ai-kennis/