De verwachtingen rond AI zijn enorm, maar veel ontwikkelingen gaan trager dan mensen verwachtten. Een rondgang langs negen toonaangevende Nederlandse AI-experts. Wat is er al bereikt en wat kunnen we nog verwachten?  

https://www.emerce.nl/opinie/artificial-intelligence-hoe-kijken-nederlandse-experts-naar-de-toekomst