Het is een feit dat iedereen een mening heeft over onderwijs. Ouders, grootouders, docenten, bestuurders, studenten, heel Social Media – en één ding is ook duidelijk, er is vaak weinig overeenstemming tussen hen. We gaan hier geen discussie oprakelen. Ook de mening van docenten en bestuurders laat ik hier achterwege. Dit keer wil ik de studenten aan het woord laten. Studenten die les krijgen binnen een bepaalde didactiek binnen Fontys Hogeschool ICT. We hebben drie vormen van didactiek. Een vorm gebaseerd op vragen vanuit studenten, Demand Based. Daarnaast een vorm gebaseerd op verschillende cursussen, Course Based en een Open Learning variant waar studenten zelf een leerroute en curriculum definiëren: geen rooster, geen toetsen……”

Hoe denken studenten over een opleiding zonder tentamens, lessen etc.? | SURF Communities